Aktualizacja

  1. dodane pola definiujące dane Nabywcy w edycji klienta oraz na FV.
    Nabywcą jest podmiot który rozlicza się z podatku (np. Powiat / Gmina) dlatego należy pamiętać aby w przypadku gdy Nabywca jest innym podmiotem niż Odbiorca uzupełnić NIP Nabywcy.
  2. poprawione automatyczne obliczanie odległości połączeń linii bezprzewodowych pomiędzy węzłami
  3. poprawione wyświetlanie połączeń węzłów na mapie
  4. poprawiony numer konta na wezwaniu do zapłaty gdy klient zostanie przypisany do nowego podmiotu
  5. poprawione sortowanie faktur przy wzorcu numeracji {n}/…./{r}
  6. poprawiona obsługa zestawień mBank MT940 w przypadku gdy części identyfikująca klienta jest  identyczna jak w jednocześnie używanych kontach z innego banku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *