Aktualizacja

  1. poprawiony wygląd faktury gdy znajdują się na niej różne dane nabywcy i odbiorcy
  2. ujednolicony sposób oblicza wartości na fakturach z datą wystawienia od 2017-01-01 (nowa metoda zapewnia spójność z eksportem do aplikacji zewnętrznych).
  3. dodana możliwość ręcznej zmiany GPS poszczególnych przyłączy. Jeśli zakończenie sieci (budynek) w którym znajduje się przyłącze nie ma podanych współrzędnych GPS to zostaną one skopiowane z danych przyłącza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *