Aktualizacja

 1. dodana obsługa OLT Dasan V8240 i V8272
 2. Magazyn -> MRP – towary uszkodzone w osobnej kolumnie (nie są wliczane do magazynu ani infrastruktury)
 3. poprawione filtrowanie w Magazyn -> MRP
 4. zmieniony filtr w Magazyn -> Towary z “dowolny” na “dowolny nieuszkodzony”
 5. Magazyn -> Towary – dodana opcja Wydania do Infrastruktury (WI)
 6. Urządzenia -> Węzły – dodana sekcja Infrastruktura połączona z magazynem
 7. po włączenie cechy terminowa spłata automatyczna synchronizacja pakietów (przydatne gdy pakiet ma ustawiony wyższy transfer przy terminowej spłacie)
 8. poprawione pobieranie backupu konfiguracji i wysyłania PPP Secrets przy wysokim obciążeniu CPU routera
 9. poprawiona nazwa wystawcy na zestawieniu wpłat gdy klient przypisany do innego operatora niż domyślny
 10. dodany profil “Ping” w Urządzenia -> Lista NAS – > Profile
 11. na karcie klienta przy Wireless AP dodany link pozwalający wyświetlić wszystkie sesje klientów podłączonych do danego AP
 12. w historii magazynu nie był wyświetlany numer seryjny towaru który został usunięty
 13. poprawiona wysyłka SMS na numery które zostały wyłączone lub data ich wyłączenia została ustawiona przez BOA
 14. poprawiony błąd przy wysyłce faktur na e-mail – błąd mógł pojawić się gdy podczas wysyłki serii wiadomości połączenie z serwerem zostało przerwane