Aktualizacja

 1. dodana obsługa GPON przez więcej niż jednego OLT
 2. poprawione tworzenie wykresów z ruchem PPPoE dla SE100
 3. dodano możliwość rozłączenia sesji PPPoE z karty podglądu klienta (działa dla SE100 i MT)
 4. zwiększona szerokość na wszystkich podstronach
 5. bardziej czytelne formatowanie konta bankowego w BOA
 6. pakiety z miesięcznym limitem przesyłanych danych i opcją naliczania opłat za dane powyżej limitu
 7. przy przenoszeniu zadań w kalendarzu metodą drag-and-drop mogły znikać informacje o delegacjach zadania
 8. zaktualizowany speedtest
 9. na karcie podglądu klienta dodane przyciski do szybkiego wystawiania KP i BS w wysokości jednej opłaty abonamentowej

Aktualizacja

 1. dodana obsługa SE100
 2. zakładka GPON na karcie podglądu klienta
 3. poprawione statystyki miesięczne i roczne z liczbą przesłanych danych PPPoE
 4. codzienna kopia bazy jako osobny proces
 5. poprawione generowanie przestojów z wykrytymi restartami urządzeń z Lista NAS
 6. optymalizacja skryptu pingującego z karty klienta
 7. zestawienia bankowe pobierane co 30 minut
 8. statystyki interfejsów z nazwą dłuższą niż 16 znaków nie aktualizowały się prawidłowo
 9. rabat kwotowy netto na umowie
 10. dodano możliwość importu zestawień bankowych gdy kilka załczników z różnym formatem w jednym mailu