Aktualizacja

  1. Dodano możliwość drukowania danych adresowych klientów
  2. Poprawione wyłączanie powiadomień przy zmienie salda – zapobiega wyświetleniu komunikatu o braku płatności po uregulowaniu wpłat
  3. Po ostatniej aktualizacji status dłużnika nie włączał się automatycznie u klientów z brakiem płatności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *