Aktualizacja

  1. poprawiono zmiany oczekujące – przy niektórych zmianach mógł pojawić się błąd zapisu do tabeli
  2. dodano ikony powiadomień do listy klientów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *