Aktualizacja

  1. na stronie startowej dodano linki wyświetlające podłączenia i rezygnacje w danym miesiącu
  2. powiadomienia z przypomnieniem o płatności które nie zostały przeczytane są usuwane po 6h od wygenerowania i dodawane na nowo. Zapobiega to wyświetlaniu nieaktualnych informacji o płatnościach.
  3. dodano możliwość zdefiniowania puli dynamicznych adresów IP dla PPPoE (Ustawienia -> Pule IP -> Typ DIP)
  4. poprawione wyświetlanie listy zainteresowanych
  5. domyślna pula przy dodawaniu przyłącza ustawiona jako Dowolna pula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *