Aktualizacja

  1. SIIS – usprawnione aktualizowanie słowników ulic
  2. SIIS – dodane ostrzeżenie “Nieprawidłowy kod ulicy” w Bazie TERC i Zakończeniach sieci przy lokalizacjach których nazwy ulicy zmieniły nazwę
  3. SIIS – poprawione przypisywanie zakończeń sieci do operatora gdy w systemie dodanych jest kilka firm
  4. SIIS – poprawione generwanie nazw ulic z niestandardowymi cechami (np. Dworzec, Rondo itp.).
  5. SIIS – interfejsy radiowe dodane na podstawie lista NAS domyślnie są raportowane w warstwie dostępowej
  6. SIIS – w niektórych przypadkach interfejsy tj. ethernet, vlan, pon mogły pojawiać się na jako interfejsy dostępowe (obecnie są pomijane)
  7. SIIS – przy dodawaniu i edycji połączenia węzłów dodana sugerowana (na podstawie GPS lub TERC) odległość linii kablowej lub połączenia radiowego
  8. SIIS – usprawnione raportowanie węzłów w technologi światłowodowej (gdy wszystkie zakończenia są w jednej technologii  np. gpon).
  9. Dodane wysyłanie statycznych PPP Secrets na każdy koncentrator miktotik w sieci (wcześniej wysyłane były tylko gdy urządzenie miało włączoną opcję “Router brzegowy”).
  10. Zoptymalizowane działanie operacji w tle. Zauważalne gdy włączone jest pingowanie dużej liczby NAS i CPE lub gdy aktywne są automatyczne powiadomienia SMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *