Aktualizacje

  1. Poprawione wyświetlanie okna modalnego aktualności
  2. Poprawiony raport sald archiwalnych na wskazany dzień z opcją ‘uwzględniaj operacje wsteczne’
  3. Poprawka w aktualizacji bazy budynkowej
  4. Poprawione przenoszenie zobowiązań jednorazowych w funkcji “Płatnik”
  5. Poprawione wyświetlanie listy klientów w module zaawansowanych uprawnień
  6. Zredukowane użycie pamięci przez wykresy live
  7. Poprawka w działaniu powiadomień WWW
  8. Dodana kwota w zestawieniu faktur
  9. Poprawione fakturowanie pozycji oznaczonych jako “seria 2”
  10. Poprawione automatyczne pobieranie bilingów MVNO w przypadku wygaśnięcia sesji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *