Aktualizacja

  1. dodano obsługę oczekujących na podłączenie
  2. poprawiona obsługa powiadomień
  3. dodano możliwość automatycznego pobierania zestawień wpłat bankowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *