Aktualizacja

  1. poprawiony druk wezwania do zapłaty
  2. dodane zmienne tablicowe do powiadomień www (np {konto[1]})
  3. poprawiono mechanizm seryjnego wystawiania faktur (źle liczona liczba dni w miesiącach w których następuje przejście z czasy letniego na zimowy / zimowego na letni)
  4. dodana funkcja drukowania w kalendarzu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *