Obsługa kilku operatorów

System umożliwia obsługę kilku operatorów w ramach jednej bazy danych. Funkcjonalność jest szczególnie przydatna przy zmianie formy działalności.

Dodanie operatora

Ustawienia -> Słowniki -> Operatorzy -> Dodaj

Dane tj. NIP. KRS, Nazwa i adres firmy pobierane są z pliku licencyjnego. Jeśli w pliku licencyjnym nie zostaną zdefiniowane dane nowego podmiotu to system będzie używał danych podmiotu głównego (ID=1).

Zmiana operatora

Operatora zmienić klikając na właściwy podmiot w wierszu “Operator”.
Aktywny operator jest wyróżniony kolorem niebieskim:

Zmiana operatora jest możliwa tylko gdy saldo klienta wynosi 0zł.

Konta bankowe, raporty, rejestry

W chwili zmiany operatora zostaje dodane kolejne konto bankowe które od tej chwili pojawiać się będzie na nowych wydrukach tj. faktury, karty klienta itp.

Generując rejestry i raporty należy wybrać operatora:

Numeracja dokumentów

Dopuszczalne jest stosowanie takiego samego wzorca numeracji dokumentów u operatorów w jednej bazie danych. Przykładowo zarówno “Firma” jak i “Firma sp. z.o.o.” mogą wystawić fakturę o numerze “FS 2013/01”.

Wzorce numeracji można zdefiniować indywidualnie dla każdego podmiotu w:
Ustawienia -> Numeracja -> Dokumentów

Dodawanie klienta

Dodając klienta lub przyłącze można wybrać podmiot do którego klient ma zostać przypisany:

Statystyki

Na głównej stronie programu dostępne są statystki liczby klientów osobno dla każdego operatora:

Osobne statystyki z podziałem na Operatora są też widoczne w tabelach:

  • Podłączenia / Rezygnacje
  • Wystawione faktury i zaksięgowane wpłaty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *