Cechy zwykłe oraz specjane

W celu ułatwienia wyszukiwania klientów oraz faktur dodana została możliwość grupowania klientów przez przypisanie cechy. Klient może mieć przypisanych wiele cech jednocześnie (inaczej niż z grupami gdzie można przypisać tylko jedną grupę dla każdego klienta).

Cechy o ID <= 10 zostały przewidziane jako cechy specjalne.

Cechy klientów

Terminowa spłata – Cecha zostaje włączona u klientów którzy pierwszego dnia miesiąca nie posiadają zaległości. Możliwe jest zdefiniowanie prędkości nocnej jako “bonus” dla klientów regulujących należności w terminie.

FV na Email – jeśli włączona to po wystawieniu faktury zostanie wysłany email z linkiem do pobrania PDF

Stali dłużnicy – co 24h automat wpisuje do niej klientów posiadający nierozliczone faktury z 3 ostatnich miesięcy

Cechy faktur

Instalacja – jeśli podczas wystawiania faktury cecha zostanie zaznaczona to należności nie będą powodowały wyłączenia usług z tytułu braku płatności. Wartość faktury nie będzie też uwzględniana przy obliczaniu salda przeterminowanego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *