Powiadomienia

System automatycznie wysyła powiadomienia dla klientów u których usługa zostanie wyłączona z powodu braku płatności (komunikat wysyłany co 6h).

Do komunikatów wyłączających dostęp do internetu zostaje dołączona tabela z linkami do banków:

Czas od przekroczenia terminu płatności po jakim klient zostanie zablokowany oraz liczba dni wyświetlania powiadomienia przed wyłączeniem usługi zależy od indywidualnej konfiguracji w menu: Ustawienia -> Powiadomienia WWW.

Zasada obliczania dnia wyłączenia usługi i włączenia powiadomień WWW przed zablokowaniem:

(A) – termin płatności definiuje się podczas wystawiania FV
(B) -menu: Ustawienia -> Powiadomienia WWW -> Dodatkowe dni doliczane do terminu płatności przed zablokowaniem usług
(C) – menu: Ustawienia -> Powiadomienia WWW -> Włączenie przypomnienia o płatności przed wyłączeniem usług

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *