Etherwerx PT i STM

System pozwala na obsługę koncentratora PPPoE – Etherwerx PT oraz menadżera pasma Etherwerx STM. Konfiguracja obydwu urządzeń odbywa się przez zdefiniowanie odpowiedniego SNMP Community z prawami ‘read-write’.

Urządzenia można dodać do systemu przez menu: Urządzenia -> Lista NAS – >Dodaj – profil Etherwerx_PT / Etherwerx_STM.

Menadżer pasma STM może pracować na warstwie L3 (IP) lub L2 (MAC). Zmiana trybu pracy odbywa się przez edycję urządzenia w polu ‘Tryb L2/L3″.

System pobiera z PT informację o statusie sesji (on-line/off-line) oraz tworzy log aktywności z datami zalogowania, wylogowania oraz liczbą danych przesłanych podczas sesji. Synchronizacja z PT oraz STM wykonywana jest co 5 minut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *