Alphion AOLT-4200

System pozwala na obsługę dowolnej liczby AOLT-4200 jednocześnie.

Podczas konfiguracji OLT należy ustawić:

 • auto-upgrade
 • wyłączyć ‘discovery auto’
 • skonfigurować port uplink oraz VLANy
 • IP MGNT oraz gateway
 • SNMP v3

OLT można dodać przez menu:

Urządzenia -> Lista NAS -> Dodaj, Profil: Alphion AOLT.

Po dodaniu OLT w należy:

 • uzupełnić parametry OLT: IP -> GPON Alphion -> Parametry OLT.
 • wykonać synchronizację przez menu: IP -> GPON Alphion-> Synchronizuj OLT.

Końcówki klienckie można dodać na dwa sposoby:

1) z poziomu karty klienta

2) przez menu: IP -> GPON Alphion-> Dodaj ONT

Obsługiwane funkcjonalności:

 • aktywowanie / deaktywowanie ONT
 • restart ONT
 • dodawanie / usuwanie usług ONT: PPPoE, IPTV, VoIP
 • pobieranie listy i parametrów ONT
 • możliwość tworzenie predefiniowanych profili (HSI, IPTV….)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *